Baaring Ege Grundejerforening

Området blev udstykket til sommerhuse i 1964 og endelig godkendt i 1965 og fik navnet "Baaring Sommerland".

Området var for det meste landbrugsjord med enkelte småskrænter og lavninger.
Området ligger som den nordligste del af det store morænelandskab med "Baaring Bakke" som det dominerende midtpunkt.

Baaring Ege fra luften

Områdets karakter

Udstykningen blev foretaget med stor sans for områdets karakter med en kommunal vej, "Sommerlandsvej" som rygrad, og med vænger til begge sider. Vængerne blev placeret på de fem naturlige bakkerygge, der går mod vandet, og med større lavninger imellem. Grundene er meget store fra 2500 m2 og opefter til 7000, og byggefelterne er placeret langs vængerne, mens ca halvdelen af grundene er udlagt som fællesareal, primært i lavningerne. Det helt unikke ved udstykningen var, at der fra alle grunde var havudsigt.

Baaring Sommerland

På Grundejerforeningens generalforsamling i 2005 blev det besluttet at ændre områdets navn fra "Baaring Sommerland" til "Baaring Ege", idet det oprindelige navn i dag har et ganske andet indhold end i 1965, og samtidig er vore egetræer groet godt til og udgør nu en flot ramme om vort smukke sommerhusområde med de markante morænebakker.

Udstykningen af Baaring Sommerland

Læs de gamle materiale vedrørende udstykningen af "Baaring Sommerland" og hvilke tanker der var bag denne udstykning.
Download PDF fil » (Bemærk: 10MB)