Dyrhøjvej 10, 5230 Odense M

Persondataforordningen

Baaring Ege Grundejerforening og ”Persondataforordningen”:

1. Dataansvarlig
Det er kassereren, der er den dataansvarlige.

2. Hvilke oplysninger gemmer vi
Foreningen opbevarer følgende informationer om medlemmerne:

  • Ejerens navn,
  • Hjemadresse
  • Adresse i Baaring Ege
  • Telefon nummer
  • E-mail

3. Brug af medlemmerenes oplysninger
Informationerne bruges i foreningens kommunikationen med medlemmerne og i kommunikation medlemmerne indbyrdes.

4. Opbevaring af medlemmernes oplysninger
Informationerne ligger på kassererens PC beskyttet af opdateret virusprogram. Adresser kan findes på foreningens hjemmeside baaringege.dk beskyttet af et password, som alle medlemmer har fået udleveret. Hvis man ikke ønsker sine informationer medtaget på hjemmesiden, kan man henvende sig til kassereren.

5. Deling af medlemmerenes oplysninger
Informationerne videregives ikke til tredjemand.

6. Sletning af medlemmerenes oplysninger
Ved salg af en ejendom i foreningen fjernes informationerne om den tidligere ejer fra kassererens PC og fra foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen

Opdateret 2. november 2018