Kontakt

Spørgsmål vedrørende grundejere.

Bestyrelsesmedlemmer

Nedenfor ses en oversigt over alle bestyrelsesmedlemmerne i Baaring Ege Grundejerforening.
Spørgsmål vedr. grundejer bedes rettet til Jørgen Munk Hansen.

Jørgen Munk Hansen

Formand

Karen Nørby Andersen

Næstformand

Viggo Faltum

Kasserer

Kjeld Aage Valentin - Pedersen

bestyrelsesmedlem

Tove Abildgaard

bestyrelseSMEDLEM