Dyrhøjvej 10, 5230 Odense M

Persondataforordningen

Baaring Ege Grundejerforening og ”Persondataforordningen”:

1. Dataansvarlig
Det er kassereren, der er den dataansvarlige.

2. Hvilke oplysninger gemmer vi
Foreningen opbevarer følgende informationer om medlemmerne:

  • Ejerens navn,
  • Hjemadresse
  • Adresse i Baaring Ege
  • Telefon nummer
  • E-mail

3. Brug af medlemmerenes oplysninger
Informationerne bruges i foreningens kommunikationen med medlemmerne og i kommunikation medlemmerne indbyrdes. Kontonummeret benyttes kun i forbindelse med opkrævning af kontingent og offentliggøres ikke.

4. Opbevaring af medlemmerenes oplysninger
Informationerne ligger på kassererens PC beskyttet af opdateret virusprogram. 

5. Deling af medlemmerenes oplysninger
Informationerne videregives ikke til tredjemand.

6. Sletning af medlemmerenes oplysninger
Ved salg af en ejendom i foreningen fjernes informationerne om den tidligere ejer fra kassererens PC.

Bestyrelsen

Opdateret 16. november 2021

Scroll til toppen