Dyrhøjvej 10, 5230 Odense M

Persondataforordningen

Baaring Ege Grundejerforening og ”Persondataforordningen”:

1. Dataansvarlig
Det er kassereren, der er den dataansvarlige.

2. Hvilke oplysninger gemmer vi
Foreningen opbevarer følgende informationer om medlemmerne:

  • Ejerens navn,
  • Hjemadresse
  • Adresse i Baaring Ege
  • Telefon nummer
  • E-mail
  • Bank kontonummer

3. Brug af medlemmerenes oplysninger
Informationerne bruges i foreningens kommunikationen med medlemmerne og i kommunikation medlemmerne indbyrdes. Kontonummeret benyttes kun i forbindelse med opkrævning af kontingent og offentliggøres ikke.

4. Opbevaring af medlemmerenes oplysninger
Informationerne ligger på kassererens PC beskyttet af opdateret virusprogram. Informationerne med undtagelse af kontonummeret kan findes på foreningens hjemmeside baaringege.dk beskyttet af et password, som alle medlemmer har fået udleveret.

5. Deling af medlemmerenes oplysninger
Informationerne videregives ikke til tredjemand.

6. Sletning af medlemmerenes oplysninger
Ved salg af en ejendom i foreningen fjernes informationerne om den tidligere ejer fra kassererens PC og fra foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen

Opdateret 2. november 2018

Scroll til toppen